การส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ของจีนในเดือนมกราคมพุ่ง 79.6%

(People's Daily Online)วันอังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2024

ข้อมูลอุตสาหกรรมจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีนเผย ยอดขายยานพาหนะเชิงพาณิชย์ของจีนในเดือนมกราคมอยู่ที่ 324,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.6 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในรายละเอียดแบ่งเป็นยอดขายรถบรรทุกจำนวน 289,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566 และยอดขายรถโค้ชจำนวน 35,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2566

ข้อมูลยังเผยให้เห็นว่าการส่งออกยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ของจีนสูงถึง 74,000 คันในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา