กรรมการ CPPCC เซินเจิ้นให้ความสำคัญเศรษฐกิจภาคเอกชน

(CRI)วันจันทร์ 04 มีนาคม 2024

เมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง ทางใต้ของจีนเป็นที่รู้จักกันในฐานะ “เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจภาคเอกชนใหญ่ที่สุดในจีน” โดยไม่เพียงแต่มีธุรกิจเอกชนจํานวนมากเท่านั้น พลังการผลิตของเศรษฐกิจภาคเอกชนในเมืองเซินเจิ้นก็อยู่อันดับต้น ๆ ของจีนอีกด้วย

เนื่องในโอกาสการประชุมสองสภาจะเริ่มต้นขึ้น บรรดากรรมการสภาปรึกษาการเมืองของประชาชนจีน (CPPCC) จากเมืองเซินเจิ้นพากันลงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชน

นายจาง เหว่ย กรรมการ CPPCC เมืองเซินเจิ้นได้ทำการสํารวจเกี่ยวกับธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองเซินเจิ้น และพบว่า ธุรกิจดังกล่าวมีอยู่จำนวนหนึ่งประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุนและทวงหนี้ ด้วยเหตุนี้เธอจึงเสนอว่า เทศบาลเมืองเซินเจิ้นต้องปรับปรุงการบริหารธุรกิจเอกชน เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคทางการเงินที่จํากัดการพัฒนาและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจภาคเอกชนในเมืองเซินเจิ้น

นายหวง ติ่งหลง กรรมการ CPPCC เมืองเซินเจิ้น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอของบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหม่าหลง ระบุว่า ที่ผ่านมาในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ชาวเมืองเซินเจิ้นได้สร้างภาพลักษณ์ที่ เปิดกว้าง ครอบคลุม มีความเฉียบแหลมทางธุรกิจ กล้าบุกเบิกพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว เมื่อเผชิญกับโอกาสการพัฒนายุคใหม่ ชาวเมืองเซินเจิ้นจําเป็นต้องเพิ่มทักษะใหม่อีกประการหนึ่งนั่นก็คือ การทํางานร่วมกันกับปัญญาประดิษฐ์