เศรษฐกิจจีนมีศักยภาพการเติบโตสูง

(People's Daily Online)วันจันทร์ 04 มีนาคม 2024

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนกำลังเร่งบ่มเพาะพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อการพัฒนาในหลายภาคส่วนของประเทศ

แต่ว่า ชาวสหรัฐฯ และประเทศทางตะวันตกบางแห่งสวมใส่ “แว่นตามีสี” หรือที่ต่างมองว่า “การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนอ่อนแอและขาดแรงผลักดัน” และ “ความรุ่งเรืองของจีนกำลังจะอวสาน”

ข้อโต้แย้งเช่นนี้ขาดการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ว่า เศรษฐกิจจีนสมัยใหม่ได้เปลี่ยนจากระยะการเติบโตที่รวดเร็วไปสู่ระยะการพัฒนาคุณภาพสูง

ปี 2566 แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า, รถยนต์พลังงานใหม่ และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า มีสัดส่วนเติบโตที่ร้อยละ 54, ร้อยละ 30.3, ร้อยละ 28.5 ตามลำดับ

ปี 2566 ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของจีน เช่น หุ่นยนต์บริการ และผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเช่นอุปกรณ์การพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ มีปริมาณการผลิตที่เติบโตร้อยละ 23.3 และร้อยละ 36.2 ตามลำดับ

ปี 2566 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ของจีนเติบโตขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมทั้งสามด้านข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนถ่ายสู่อุตสาหกรรมระดับสูง อุตสาหกรรมอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของจีน

ตามที่ หวาง ชางหลิน รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีนได้ประเมินไว้ว่า หลังปี 2566 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ของจีนได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ