งานเลี้ยงโต๊ะยาวในต้าหลี่เริ่มแล้ว นักท่องเที่ยวแห่ชม

(People's Daily Online)วันพุธ 20 มีนาคม 2024
งานเลี้ยงโต๊ะยาวในต้าหลี่เริ่มแล้ว นักท่องเที่ยวแห่ชม
นักท่องเที่ยวร่วมงานเลี้ยงโต๊ะยาวในอำเภอเวยซาน แคว้นปกครองตนเองต้าหลี่ กลุ่มชาติพันธุ์ไป๋ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)

งานเทศกาลของว่างต้าหลี่เวยซาน ประเทศจีน ครั้งที่ 11 เปิดฉากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ในแคว้นปกครองตนเองต้าหลี่ กลุ่มชาติพันธุ์ไป๋ มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีผู้ออกนิทรรศการ 50 ราย จาก 14 มณฑลและ 4 เทศบาลเมืองมารวมตัวกันเพื่อจัดแสดงอาหารทานเล่นเกือบ 1,000 ชนิด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. งานเลี้ยงโต๊ะยาวจัดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งในอำเภอเวยซาน ประกอบด้วยโต๊ะทั้งหมด 169 ตัว จัดเรียงรายเป็นแถวยาว สร้างจุดเด่นที่สวยงามเปรียบเหมือนดอกไม้กำลังบาน นักท่องเที่ยวจากที่ต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้อย่างสนุกสนาน

เทศกาลนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการแข่งขันร้องเพลง และเทศกาลดนตรี โดยจะจัดไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม

ชาวพื้นเมืองในอำเภอเวยซานต้อนรับนักท่องเที่ยว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)