ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าวเผยวาระการประชุมปี 2024

(People's Daily Online)วันจันทร์ 25 มีนาคม 2024

โลโก้ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boa Forum for Asia หรือ BFA) ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ BFA ในมณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 (ซินหัว)

โลโก้ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Boa Forum for Asia หรือ BFA) ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ BFA ในมณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 (ซินหัว)

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (BFA) ได้ประกาศวาระการประชุมประจำปี 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม ในเมืองตากอากาศโป๋อ๋าว มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน

ตามวาระการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ BFA การประชุมในปีนี้ประกอบด้วย งานแถลงข่าวการประชุมประจำปี BFA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม, การเสวนาแบบคู่ขนาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญเท่านั้น เช่น การประชุมโต๊ะกลมและการเสวนาของซีอีโอ โดยการประชุมใหญ่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม

การเสวนาแบบคู่ขนานจะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ มากมายโดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับเอเชีย เช่น การลงทุนในเอเชีย, การกระชับความร่วมมือทางการเงินในเอเชีย และความพยายามในการสร้างเอเชียให้เป็นศูนย์กลางการเติบโต

ประเด็นหลักในฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน, การปรับปรุงระบบนิเวศการลงทุน, การเพิ่มความน่าดึงดูดใจในการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาความร่วมมือทางการเงินในเอเชียเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจที่แท้จริง และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศในเอเชีย

นอกจากนี้ วาระการประชุมยังระบุถึงการจัดอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), อนาคตของยานพาหนะพลังงานใหม่, ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคุณภาพสูง, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI สู่เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของมนุษยชาติ, ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และการกำกับดูแลด้าน AI ระดับโลก

ในส่วนการเสวนาคู่ขนาน หนึ่งในวาระการประชุมในปีนี้คือการเพิ่มขึ้นของรถยนต์พลังงานใหม่ จากแผนงานที่มณฑลไห่หนานได้ประกาศเมื่อปี พ.ศ.2565 ในการห้ามการขายรถยนต์เชื้อเพลิงภายในปี พ.ศ.2573 ทำให้ไห่หนานเป็นมณฑลแห่งแรกในจีนที่ประกาศแผนงานเพื่อความพยายามเปลี่ยนถ่ายสู่พลังงานสะอาด โดยในระหว่างการเสวนาปีนี้ ผู้ร่วมประชุมจะแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปพลังงานและยานพาหนะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมถึง อนาคตของอุตสาหกรรมจะถูกกำหนดไปในทิศทางใดท่ามกลางการแข่งขันระดับนานาชาติที่ดุเดือด

สำหรับผลสำเร็จของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางในการกระชับการเชื่อมต่อทางโครงสร้างพื้นฐาน, เทคโนโลยี, มาตรฐาน, กฎเกณฑ์ และการดำเนินงานในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิทยากรจะหารือเกี่ยวกับวิธีร่วมสร้าง "เส้นทางสายไหมดิจิทัล" เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล

ตามวาระการประชุม จะมีการเสวนาคู่ขนานในหัวข้ออื่น ๆ ด้วย เช่น การเผชิญหน้ากับการแบ่งแยกในการค้าโลก, มุมมองทางภูมิศาสตร์การเมืองโลก, มุมมองเศรษฐกิจโลก, ข้อริเริ่มด้านความมั่นคงโลก เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมสันติภาพโลก รวมถึง การเอาชนะอุปสรรคทางการเมือง เพื่อรับมือกับวิกฤติสภาพภูมิอากาศและเร่งดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลก

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง BFA คือการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเอเชีย โดยมีภารกิจในการรวบรวมพลังงานเชิงบวกเพื่อการพัฒนาของเอเชียและโลก

BFA ได้ประกาศหัวข้อการประชุมในปีนี้ว่า "เอเชียและโลก: ความท้าทายร่วมกัน ความรับผิดชอบร่วมกัน" หลี่ เป่าตง เลขาธิการ BFA กล่าวว่า “การแสวงหาสันติภาพ การแสวงหาการพัฒนา และการส่งเสริมความร่วมมือยังคงเป็นแรงบันดาลใจที่มีร่วมกันอย่างโดดเด่นของประชาคมระหว่างประเทศ”

หลี่กล่าวเสริมว่า “ประเทศต่าง ๆ ควรร่วมกันจัดการกับความท้าทายระดับโลกและร่วมกันแบกรับความรับผิดชอบในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง โดย BFA เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอีกครั้ง รวมถึง ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาร่วมกัน