ชมวิวดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิที่พระราชวังฤดูร้อน กรุงปักกิ่ง

(People's Daily Online)วันจันทร์ 25 มีนาคม 2024
ชมวิวดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิที่พระราชวังฤดูร้อน กรุงปักกิ่ง
นักท่องเที่ยวนั่งพักชมวิวในพระราชวังฤดูร้อน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 ในช่วงนี้ ดอกไม้นานาพรรณกำลังบาน เช่น ดอกพีชที่กำลังบานเต็มที่ในพระราชวังฤดูร้อน ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก (ซินหัว)
ทัศนียภาพความสวยงามในพระราชวังฤดูร้อน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 ในช่วงนี้ ดอกไม้นานาพรรณกำลังบาน เช่น ดอกพีชที่กำลังบานเต็มที่ในพระราชวังฤดูร้อน ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก (ซินหัว)
นักท่องเที่ยวชื่นชมดอกไม้บานในพระราชวังฤดูร้อน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 (ซินหัว)
สาวจีนแต่งกายด้วยชุดฮั่นฝู เครื่องแต่งกายดั้งเดิมของชนชาติฮั่น ถ่ายรูปกับดอกพีชในพระราชวังฤดูร้อน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 (ซินหัว)