พิพิธภัณฑ์ในเทียนจินจัดงานนิทรรศการ “อารยธรรมแห่งแม่น้ำ”

(People's Daily Online)วันจันทร์ 25 มีนาคม 2024
พิพิธภัณฑ์ในเทียนจินจัดงานนิทรรศการ “อารยธรรมแห่งแม่น้ำ”
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)
ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการ "อารยธรรมแห่งแม่น้ำ" ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติจีน ในนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. นิทรรศการจัดแสดงในธีมเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เกิดในหุบเขาแห่งแม่น้ำสายหลักของโลก โดยจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ (ซินหัว)