จีนปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้วย IOT

(CRI)วันศุกร์ 29 มีนาคม 2024

อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT) ได้รับความนิยมจากโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนเป็นอย่างยิ่ง และสอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ที่จีนพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่ด้วย IOT มีลักษณะที่รวบรวมห่วงโซ่อุตสาหกรรมแวดวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนสามารถยกประสิทธิภาพการผลิตและบุกเบิกตลาดอย่างได้ผล

โรงงานแป้งสาลีในมณฑลซานตง ภาคตะวันออกของจีน มีผลผลิตผงแป้งเกรดที่ไม่เหมาะนำไปทำอาหาร แต่ปัจจุบัน ถูกโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งซื้อไปทำน้ำกาว

นายสวี จื่อเหลย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายของบริษัทผงข้าวสาลีหลินอี๋ เครือบริษัทอู่เต๋อลี่กรุ๊ปกล่าวว่า เนื่องจากเป็นส่วนที่ใกล้กับเปลือก จึงไม่เป็นสีขาวและไม่ได้รับความนิยมในการนำไปทำอาหาร เมื่อก่อนส่วนใหญ่จำหน่ายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ แต่ถ้าความต้องการไม่มากพอ ก็จะเหลือค้างสต๊อกจำนวนมาก

แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ห่วงโซ่การผลิตของแพลตฟอร์ม IOT ช่วยเปิดโอกาสให้วิสาหกิจในตอนต้นและตอนปลายของห่วงโซ่ สามารถประกาศข้อมูลข่าวสารผ่าน IOT ได้ จนสามารถเชื่อมโยงและประสานทรัพยากรได้โดยสะดวก