ปักกิ่งเปิดตัวเว็บไซต์บริการภาษาต่างประเทศเวอร์ชั่นใหม่ของเทศบาลปักกิ่ง

(CRI)วันจันทร์ 01 เมษายน 2024

วันที่ 28 มีนา เว็บไซต์บริการชาวต่างชาติของเทศบาลปักกิ่ง “International Web Portal of Beijing”(https://english.beijing.gov.cn/)เริ่มให้การบริการอย่างเป็นทางการ โดยจะสร้างสรรค์ฟังค์ชั่นที่เป็นศูนย์กลางการไปมาหาสู่นานาชาติของปักกิ่ง และให้การบริการในด้านต่างๆ เช่นการให้ข้อมูล การบริการสาธารณะ การเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนอยู่ในเว็บเดียวกัน มีภาษาต่างประเทศ 9 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับและภาษาโปรตุเกสเป็นต้น โดยจะบริการชาวต่างชาติและวิสาหกิจทุนต่างประเทศแบบ One stop service ตลอดเวลา