ไตรมาสแรกสนามบินเซี่ยงไฮ้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าเพิ่มขึ้น

(People's Daily Online)วันอังคาร 09 เมษายน 2024

ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรนครเซี่ยงไฮ้ สนามบิน 2 แห่งของเซี่ยงไฮ้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า มากกว่า 1.18 ล้านคนในไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 6.9 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงการเดินทางปลอดวีซ่าระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย และสิงคโปร์ ในไตรมาสแรก สนามบินทั้งสองแห่งของเซี่ยงไฮ้ได้รองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้ถึง 649,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

ในช่วงเวลาเดียวกัน นักท่องเที่ยวขาเข้าจากฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และประเทศอื่น ๆ ในยุโรปจำนวน 268,000 คน เดินทางผ่านสนามบินสองแห่งในเซี่ยงไฮ้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว เนื่องมาจากนโยบายปลอดวีซ่าฝ่ายเดียวที่จีนเริ่มใช้กับประเทศเหล่านี้