จีนเรียกร้องสหรัฐฯ หยุดส่งสัญญาณผิดๆ แก่กลุ่มอิทธิพล “ความเป็นเอกราชของไต้หวัน”

(CRI)วันศุกร์ 12 เมษายน 2024

วันที่ 10 เมษายน จีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะไม่สนับสนุน “ความเป็นเอกราชของไต้หวัน” และยุติการส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องไปยังกลุ่มอิทธิพลแบ่งแยกดินแดน “ความเป็นเอกราชของไต้หวัน”

นางจู เฟิ่งเหลียน โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ระบุว่า จีนเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐฯ ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและข้อกำหนดในแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้ง 3 ฉบับด้วยการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

นางจูตอบคำถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับคำพูดของนายลอรา โรเซนเบอร์เกอร์ (Laura Rosenberger) ประธานคณะกรรมการบริหารของ “สถาบันอเมริกันในไต้หวัน” (American Institute in Taiwan) ในงานแถลงข่าวประจำของสำนักงาน

เธอระบุว่า หลักการจีนเดียวเป็นรากฐานทางการเมืองและเงื่อนไขบังคับข้อเริ่มต้นในการสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและสหรัฐฯ สิ่งที่เรียกว่า “กฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวัน” และ “หลักประกัน 6 ข้อ” ของสหรัฐฯ นั้นได้ละเมิดหลักการจีนเดียว ข้อกำหนดในแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้งสามฉบับ และบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างโจ่งแจ้ง จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มิชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลบังคับใช้ใดๆโดยสิ้นเชิง รัฐบาลจีนได้ต่อต้านสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดตั้งแต่แรกเริ่ม

นางจู ยังกล่าวด้วยว่า สหรัฐฯ ยังคงสร้างแนวคิดต่างๆ และใช้ข้ออ้างต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการสมรู้ร่วมคิดทางการทหารกับไต้หวันของจีน การกระทำเช่นนี้ของสหรัฐฯ ขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง จีนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการและความสัมพันธ์ทางการทหารในทุกรูปแบบระหว่างสหรัฐฯ และไต้หวันของจีน ความพยายามของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าในไต้หวันที่จะสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มอิทธิพลภายนอก เพื่อแสวงหา “ความเป็นเอกราชของไต้หวัน” ด้วยกำลังอาวุธนั้น เธอมองว่าจะต้องประสบความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้