เปิดฉากรับผลงาน “รางวัลเส้นทางสายไหม” ด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2

(People's Daily Online)วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พีเพิลส์ เดลี่ ประธานกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เริ่มเปิดรับผลงาน เพื่อคัดเลือกสำหรับ“รางวัลเส้นทางสายไหม” ด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2

“รางวัลเส้นทางสายไหม” ด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยรางวัล 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลการรายงานข่าวยอดเยี่ยม, รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม, รางวัลวิดีโอยอดเยี่ยม และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โดยแต่ละประเภท จะมีการคัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่ 1 ราย ผู้ชนะรางวัลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4 ราย และผู้ชนะรางวัลเข้ารอบสุดท้าย 10 ราย

ผลงานที่สามารถเข้าร่วมในการได้รับการพิจารณารางวัลดังกล่าวต้องสนับสนุนการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ร่วมกัน, สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของเส้นทางสายไหม, มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ และส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างประเทศที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่เป็นหน่วยงานต่างประเทศ, ผู้ผลิตต่างประเทศร่วมผลิตกับองค์กรของจีน หรือผลงานที่ผลิตในจีน และออกอากาศบนแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้าร่วมส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ทางการของ Belt and Road News Cooperation Alliance ที่เว็บไซต์ www.brnn.com และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เข้าร่วม โดยจะมีการประกาศความคืบหน้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกโดยทันที

การคัดเลือกผลงาน “รางวัลเส้นทางสายไหม” ด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงกันยายน 2564 มีการรวบรวมผลงาน และคัดเลือกแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 และมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลในปี 2566

กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในประเทศที่ร่วม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นเวทีความร่วมมือที่ประกอบด้วยองค์กรสื่อจากประเทศและภูมิภาคที่ร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ปัจจุบัน มีองค์กรสื่อสาร 261 รายจาก 109 ประเทศเข้าร่วมในพันธมิตรความร่วมมือดังกล่าว