กว่างซี-อาเซียน จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มต่อเนื่องภายใต้นโยบายวีซ่าฟรี

(CRI)วันอังคาร 23 เมษายน 2024

จีนที่ไปเที่ยวประเทศอาเซียน และจำนวนนักท่องเที่ยวประเทศอาเซียนที่ไปเที่ยวเขตกว่างซี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สนามบินนานาชาติอู๋อี๋ว์ในเมืองหนานหนิง เมืองเอกของเขตกว่างซี เป็นสนามบินนานาชาติหลักของเขตกว่างซี ปัจจุบัน ได้เปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศกว่า 10 สาย ซึ่งมีเป้าหมายปลายทางเป็นหลายประเทศอาเซียน เช่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อีกทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ปัจจุบัน เมืองหนานหนิงมีเที่ยวบินไปกลับประเทศไทยทุกวัน และมีเที่ยวบินไปกลับมาเลเซียและสิงคโปร์สัปดาห์ละ 3 เที่ยว

ความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้งและสภาพการคมนาคมที่สะดวกของเมืองหนานหนิง ทำให้สนามบินอู๋อี๋ว์กลายเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องที่สำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย ผู้โดยสารจากประเทศอาเซียนที่บรรลุฟรีวีซ่ากับจีน จะเดินทางแวะผ่านเมืองหนานหนิง เพื่อโดยสารเครื่องบินหรือรถไฟความเร็วสูงเดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน มณฑลกุ้ยโจว และหูหนาน เป็นต้น เที่ยวชมทิวทัศน์อันสวยงามและลิ้มรสอาหารเอร็ดอร่อยในประเทศจีนที่ตนเองเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลสถิติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดนเขตกว่างซีแสดงว่า ตั้งแต่จีนประกาศใช้มาตรการวีซ่าฟรีกับมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยเป็นต้นมา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวกว่างซีที่ไปท่องเที่ยวประเทศอาเซียนและจำนวนนักท่องเที่ยวประเทศอาเซียนที่มาท่องเที่ยวเขตกว่างซีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางไปกลับระหว่างเขตกว่างซีกับ 3 ประเทศฟรีวีซ่าดังกล่าวทะลุ 110,000 คน โดยเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศจีนกว่า 33,000 คน