บทวิเคราะห์: แก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ จึงจะดีขึ้นอย่างแท้จริง

(CRI)วันจันทร์ 29 เมษายน 2024

วันที่ 26 เม.ย. 2024 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวขณะพบปะกับนายแอนโทนี่ บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้อยู่ระหว่างการเยือนจีนว่า สองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ไม่ควรทำลายซึ่งกันและกัน ควรแสวงหาความเห็นพ้องต้องกันสงวนความแตกต่างกัน แต่ไม่ควรแข่งขันอย่างห้ำหั่น ควรรักษาคำพูดที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ควรพูดอย่างหนึ่ง ทำอีกอย่างหนึ่ง สหรัฐอเมริกาย้ำคำมั่นสัญญาทางการเมืองต่อจีนหลายข้อ และแสดงว่า หวังว่ารักษาการติดต่อกับจีนไว้ ปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันตามฟอรั่มที่นครซานฟรานซิสโกที่บรรลุโดยประมุขสองประเทศอย่างจริงจัง ผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างมีเสถียรภาพ

สำหรับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐแล้ว ความเข้าใจทางยุทธศาสตร์ หรือการที่จีนและสหรัฐอเมริกาจะเป็นหุ้นส่วนหรือคู่แข่งขันนั้น คือปัญหาพื้นฐานข้อหนึ่ง หากสหรัฐอเมริกามองจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ทั้งสองประเทศก็จะได้รับประโยชน์ด้วยกัน ทั่วโลกก็จะมีเสถียรภาพและความแน่นอนมากยิ่งขึ้น หากสหรัฐอเมริกามองจีนเป็นคู่แข่งหลักโดยตลอด ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็จะมีความวุ่นวายและปัญหา

ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2023 ประมุขสองประเทศพบปะที่นครซานฟรานซิสโกเป็นต้นมา ความสัมพันธ์จีน-อเมริกาเริ่มฟื้นฟูดีขึ้น ดำเนินการเจรจาและความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นการต่างประเทศ เศรษฐกิจ การค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย การเกษตรและกองทัพทั้งสองประเทศหลายครั้ง การเยือนจีนของนายแอนโทนี บลิงเคนครั้งนี้ ต่อเนื่องแนวโน้มการไปมาหาสู่กันในระดับสูงของทั้งสองประเทศ สองฝ่ายบรรลุความเห็นพ้องต้องกัน 5 ข้อ รวมถึงดำเนินการไปมาหาสู่กันระหว่างกองทัพสองประเทศ ผลักดันความร่วมมือทางด้านการปราบปรามยาเสพติด การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ AI ให้คืบหน้าไป ขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สองฝ่ายมีความยินดีที่จะรักษาการเจรจากัน ควบคุมความข้อแย้ง ผลักดันความร่วมมือให้คืบหน้าไป ปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันซานฟรานซิสโกที่บรรลุโดยประมุขสองประเทศให้เร็วยิ่งขึ้น