สถิติการเดินทางขาเข้า-ขาออกของจีนเกือบ 8.47 ล้านครั้งในช่วงวันหยุดวันแรงงาน

(People's Daily Online)วันอังคาร 07 พฤษภาคม 2024

เมื่อวันจันทร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนระบุว่า หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ชายแดนทั่วประเทศจีนบันทึกสถิติการเดินทางขาเข้าและขาออกในช่วงวันหยุดวันแรงงาน 5 วันที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกือบ 8.47 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.1 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จำนวนการเดินทางขาเข้าและขาออกต่อวันพุ่งสูงสุดในวันที่ 3 พ.ค. ด้วยสถิติการเดินทางมากกว่า 1.8 ล้านครั้ง

การเดินทางเกือบ 8.47 ล้านครั้งประกอบด้วยการเดินทางของนักเดินทางชาวจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 4.77 ล้านครั้ง นักเดินทางจากฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน 2.92 ล้านครั้ง รวมทั้งนักเดินทางจากต่างประเทศ 779,000 ครั้ง

ตัวเลขทั้งสามเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38, 20.8 และ 98.7 ตามลำดับ