ยอดการท่องเที่ยวในนครเทียนจินเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดวันแรงงาน

(People's Daily Online)วันอังคาร 07 พฤษภาคม 2024

ตามข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประจำนครเทียนจิน ในช่วงวันหยุดวันแรงงานที่ผ่านมา เทียนจิน เมืองท่าตอนเหนือของประเทศจีนมียอดการท่องเที่ยวที่เติบโต

ในช่วงวันหยุดดังกล่าว เทียนจินได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 14 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 12.2 พันล้านหยวน (ประมาณ 6.1 หมื่นล้านบาท)

จากข้อมูลของซีทริป (Ctrip) แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำของจีน เทียนจินเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วประเทศอันดับที่ 8, เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวหลังยุค 2000 ที่ให้ความสนใจมากที่สุดอันดับที่ 6 และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ 5 สำหรับการเดินทางระหว่างพ่อแม่และลูกในประเทศจีน

ข้อมูลของ Ctrip ระบุว่า จำนวนธุรกรรมการท่องเที่ยวออนไลน์ในเทียนจินเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.7 ในขณะที่จำนวนธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.4 รวมทั้งคำสั่งซื้อการท่องเที่ยวขาเข้าในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65