กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ: หากฟิลิปปินส์ละเมิดไมตรีจิตของจีน จีนจะปกป้องสิทธิของตนและดำเนินมาตรการตอบโต้ตามกฎหมาย

(CRI)วันพฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2024

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นประธานงานแถลงข่าว โดยมีผู้สื่อข่าวถามว่า: วันนี้ พลเรือนฟิลิปปินส์ประมาณ 200 คน ที่โดยสารเรือประมงพาณิชย์ 5 ลำ นั่งเรือจากฟิลิปปินส์ไปยังน่านน้ำรอบ ๆ หมู่เกาะหวงเหยียน พื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟิลิปปินส์ระบุว่า จุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ คือเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาท

กระทรวงการต่างประเทศจีนได้สังเกตถึงการเดินเรือของหน่วยงานฟิลิปปินส์นี้หรือไม่และจีนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการนี้ ?

นายวัง เหวินปิน กล่าวว่า หมู่เกาะหวงเหยียนเป็นดินแดนของจีน และจีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะหวงเหยียนและน่านน้ำโดยรอบที่ชัดเจนโดยไม่มีข้อโต้แย้งได้ เมื่อปี 2016 จีนได้ดำเนินการด้วยไมตรีจิตสำหรับเรือประมงขนาดเล็กของฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งที่ไปทำการจับปลาในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะหวางเหยียน พื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ และในขณะเดียวกันก็มีการและดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของชาวประมงฟิลิปปินส์ตามกฎหมาย

นายวัง เหวินปิน ชี้ให้เห็นว่า หากฟิลิปปินส์ละเมิดไมตรีจิตของจีน ละเมิดอำนาจอธิปไตย และท้าทายอำนาจทางกฎหมายของจีน จีนจะปกป้องสิทธิของตน ตอบโต้ตามกฎหมาย และฟิลิปปินส์จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมด