นายกฯ จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อนายกฯคนใหม่ของสิงคโปร์

(CRI)วันศุกร์ 17 พฤษภาคม 2024

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนส่งสารแสดงความยินดีต่อนายลอว์เรนซ์ หว่อง (Lawrence Wong) เรื่องได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศสิงคโปร์

นายหลี่ เฉียง กล่าวว่า จีนและสิงคโปร์เป็นเพื่อนบ้านและหุ้นส่วนความร่วมมือที่สําคัญ ระยะเวลากว่า 30 ปีตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศมานี้ สองประเทศได้กระชับความไว้วางใจทางการเมืองต่อกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บรรลุผลสําเร็จอันหลากหลายจากความร่วมมือในขอบเขตต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนต่อการพัฒนาตัวเอง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วย ปี ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้จัดตั้งความสันพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือที่ครอบคลุม มีคุณภาพสูง เป็นการชี้ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สิงคโปร์ในยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้ จีนให้ความสำคัญอย่างสูงยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับฝ่ายสิงคโปร์

ข้าพเจ้ายินดีที่จะยังคงการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีลอว์เรนซ์ หว่อง ส่งเสริมความร่วมมือที่มีคุณภาพสูงระหว่างทั้งสองฝ่าย และมิตรภาพจีน-สิงคโปร์ที่สืบทอดมาแต่โบราณ นำความผาสุกมากยิ่งขึ้นต่อประชาชนทั้งสองประเทศ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค