โรงเรียนอนุบาลที่ไม่แสวงหาผลกำไรในจีนให้บริการเด็กก่อนวัยเรียนกว่าร้อยละ 90

(People's Daily Online)วันจันทร์ 20 พฤษภาคม 2024

กระทรวงศึกษาธิการจีนระบุเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่กรุงปักกิ่งว่าในจีนมีโรงเรียนอนุบาลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลและเอกชน ได้ให้บริการแก่เด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 90.8

ข้อมูลของกระทรวงฯ ระบุว่า ณ สิ้นปี 2566 จำนวนโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศอยู่ที่ 274,000 แห่ง ในจำนวนนี้ 236,000 แห่งหรือร้อยละ 86 เป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

นอกจากนี้ สถิติของกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำถึงพัฒนาการเชิงบวกของบุคลากรโรงเรียนอนุบาล โดยอัตราส่วนนักเรียนต่อครูดีขึ้นจาก 23.4 ต่อ 1 ในปี 2556 มาเป็น 13.3 ต่อ 1ในปี 2566

เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงฯ กล่าวว่ากระทรวงฯได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาก่อนวัยเรียนในราคาไม่แพง โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาครัฐและเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในพื้นที่ชนบทและในเมือง

โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการต่อไปโดยมุ่งเป้าไปที่โรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศที่มีการดำเนินงานและการจัดการที่ผิดปกติ

ในปี 2561 ทางการจีนได้ออกเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยตั้งเป้าหมายทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาก่อนวัยเรียนได้