“หวัง อี้” ระบุ กิจกรรมแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้ไต้หวันเป็นเอกราชทำลายสันติภาพของช่องแคบไต้หวัน

(CRI)วันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2024

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 21 พฤษภาคม 2024 ตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวถึงจุดยืนของจีนในประเด็นไต้หวันขณะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

นายหวัง อี้ ระบุว่า ปัญหาไต้หวันเป็นแกนหลักของผลประโยชน์หลักของจีน และกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้ไต้หวันเป็นเอกราชเป็นปัจจัยที่สร้างความเสียหายมากที่สุดต่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวัน จีนชื่นชมบรรดาประเทศภาคีขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่ ได้ยึดมั่นในหลักการจีนประเทศเดียวอย่างแน่วแน่ในการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับบรรทัดฐานพื้นฐานในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายหวัง อี้เชื่อว่า ประเทศต่าง ๆ จะยังคงสนับสนุนอุดมการณ์อันชอบธรรมของประชาชนจีนในการต่อต้านกิจกรรมการแบ่งแยกดินแดนเพื่อให้ไต้หวันเป็นเอกราช และสนับสนุนความมุ่งมั่นของประชาชนจีนเพื่อการรวมชาติ