นักท่องเที่ยวเยือนเทือกเขาหวงซาน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 05 พฤษภาคม 2023
นักท่องเที่ยวเยือนเทือกเขาหวงซาน
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ยอดเขาเทียนตู (Tiandu) ของเทือกเขาหวงซาน (Huangshan) ในมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เป็นที่รู้จักจากทัศนียภาพอันงดงาม หินแปลกตา ยอดเขาที่มีเมฆปกคลุม และต้นสนโบราณ หวงซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 2533 (ซินหัว/ไช่ จี้อัน)