ทิวทัศน์ของทะเลสาบเกลือฉาเอ่อร์ฮั่น

(People's Daily Online)วันอังคาร 13 มิถุนายน 2023
ทิวทัศน์ของทะเลสาบเกลือฉาเอ่อร์ฮั่น
ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ทิวทัศน์ของทะเลสาบเกลือฉาเอ่อร์ฮั่น เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 5,856 ตารางกิโลเมตร (ซินหัว)