ทิวทัศน์อันสวยงามในเมืองชิงเจิ้น มณฑลกุ้ยโจว (3)

(People's Daily Online)วันพุธ 19 กรกฎาคม 2023
ทิวทัศน์อันสวยงามในเมืองชิงเจิ้น มณฑลกุ้ยโจว
ภาพจากพีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์

เมืองชิงเจิ้นตั้งอยู่ทางตอนกลางของมณฑลกุ้ยโจว และตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมืองชิงเจิ้นเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว และเป็นหนึ่งใน 100 เมือง (ระดับอำเภอ) ชั้นนำในภาคตะวันตกของจีน ยังเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจว

ในเขตปกครองเมืองชิงเจิ้น เป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อย 45 กลุ่ม เช่น ชนเผ่าม้ง และชนเผ่าปู้อี เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์อันหลากหลายและสีสันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเมืองชิงเจิ้น

ทะเลสาบหงเฟิง (Hongfeng Lake) จุดชมวิวระดับประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองชิงเจิ้น เมื่อมองลงมาจากที่สูง จะเห็นน้ำใสภูเขาเขียวในทะเลสาบและสะพานฮวาอวี๋ต้ง (Huayudong Bridge) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ได้รับรางวัล “โนเบล” สะพานโลก

นอกจากนี้ เมืองชิงเจิ้นยังมีแม่น้ำใต้น้ำ น้ำตกหยางผีต้ง จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงระดับมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอีกนามว่า “น้ำตกไอซ์แลนด์” ขนาดเล็กในประเทศจีน