ชายหาดสีแดง “หงไห่ทัน” เมืองผานจิ่นดึงนักท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์ (5)

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2023
ชายหาดสีแดง “หงไห่ทัน” เมืองผานจิ่นดึงนักท่องเที่ยวด้วยภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 แสดงให้เห็นชายหาดสีแดง “หงไห่ทัน” เมืองผานจิ่น มณฑลเหลียวหนิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ชายหาดสีแดง “หงไห่ทัน” มีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศที่มีพืชสีแดงซูเอด้า ซัลซา ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถเติบโตดีในดินที่เป็นด่างสูง (ซินหัว/เหยา เจี้ยนเฟิง)