การเที่ยวชมชาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน (4)

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2023
การเที่ยวชมชาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
ทิวทัศน์ไร่ชายามพระอาทิตย์ขึ้นช่างสวยงาม ที่อำเภอปกครองตนเองชนเผ่าตุ้งซานเจียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ภาคใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (ภาพโดย กง ผูคัง/ไชน่า นิวส์ เซอร์วิส)