ทัศนียภาพหิมะปกคลุมทะเลทรายที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ (3)

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2023
ทัศนียภาพหิมะปกคลุมทะเลทรายที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่
นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับทิวทัศน์เนินทรายหมิงซาซานและทะเลสาบจันทร์เสี้ยวในเมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2566 (ซินหัว/จาง เสี่ยวเหลียง)