ฉาก “ทะเลสาบหงส์” ในชิงไห่ (2)

(People's Daily Online)วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2023
ฉาก “ทะเลสาบหงส์” ในชิงไห่
หงส์กู่ หรือ หงส์ฮูปเปอร์ (whooper swan) สัตว์ป่าคุ้มครองระดับชาติระดับ 2 ของจีน กำลังแหวกว่ายในทะเลสาบซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลทราย ในอำเภออูหลาน แคว้นปกครองตนเองไห่ซี กลุ่มชาติพันธุ์มองโกลและทิเบต มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ภาพโดย China News Service)