ทิวทัศน์ยามรุ่งอรุณในเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (2)

(People's Daily Online)วันอังคาร 16 มกราคม 2024
ทิวทัศน์ยามรุ่งอรุณในเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ชาวท้องถิ่นกำลังแขวนธงสวดมนต์ที่อำเภอซางจูจือ เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ตามธรรมเนียมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินทิเบต ในตอนเช้าตรู่ ชาวท้องถิ่นจะเดินทางไปแขวนธงสวดมนต์ใหม่บนยอดภูเขาและหลังคาบ้านของตนเพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้ง สวดมนต์ขอพรให้เป็นปีที่โชคดี ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 (ซินหัว)