นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับทัศนียภาพเกล็ดหิมะเยือกแข็งบนภูเขาอวิ๋นไถซานในมณฑลเจียงซู (4)

(People's Daily Online)วันอังคาร 23 มกราคม 2024
นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับทัศนียภาพเกล็ดหิมะเยือกแข็งบนภูเขาอวิ๋นไถซานในมณฑลเจียงซู
ผู้คนเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของเกล็ดหิมะเยือกแข็งบนภูเขาอวิ๋นไถซาน ในเมืองเหลียนอวิ๋นกั่ง มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 (ซินหัว/หวาง ชุน)