นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทะเลสาบตงเจียงในมณฑลหูหนาน (2)

(People's Daily Online)วันจันทร์ 31 กรกฎาคม 2023
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทะเลสาบตงเจียงในมณฑลหูหนาน
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 ผู้คนเยี่ยมชมความสวยงามของทะเลสาบตงเจียง มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน (ซินหัว/จ้าว จงจื่อ)