นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทะเลสาบตงเจียงในมณฑลหูหนาน (5)

(People's Daily Online)วันจันทร์ 31 กรกฎาคม 2023
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทะเลสาบตงเจียงในมณฑลหูหนาน
นักท่องเที่ยวล่องเรือในจุดชมวิวทะเลสาบตงเจียง มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 (ซินหัว/จ้าว จงจื่อ)