การท่องเที่ยวฤดูหนาวในหมู่บ้านเทียนชานในซินเจียงได้รับความนิยม (4)

(People's Daily Online)วันพุธ 03 มกราคม 2024
การท่องเที่ยวฤดูหนาวในหมู่บ้านเทียนชานในซินเจียงได้รับความนิยม
นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการเล่นสโนว์ทูบใกล้หมู่บ้านเทียนซาน ในเมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 (ซินหัว)