การท่องเที่ยวฤดูหนาวในหมู่บ้านเทียนชานในซินเจียงได้รับความนิยม (5)

(People's Daily Online)วันพุธ 03 มกราคม 2024
การท่องเที่ยวฤดูหนาวในหมู่บ้านเทียนชานในซินเจียงได้รับความนิยม
ภาพถ่ายทางอากาศนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 และแสดงให้เห็นทิวทัศน์ของหมู่บ้านเทียนซาน ในเมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน (ซินหัว)