ทิวทัศน์อันงดงามในสี่ฤดูของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (5)

(People's Daily Online)วันอังคาร 09 มกราคม 2024
ทิวทัศน์อันงดงามในสี่ฤดูของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
หมู่บ้านชาวจีนกลุ่มชาติพันธุ์เหมียวในเมืองไขหลี่ แคว้นปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและต้ง เฉียนตงหนาน มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์/ถู่ หมิน)