ทิวทัศน์อันงดงามในสี่ฤดูของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (7)

(People's Daily Online)วันอังคาร 09 มกราคม 2024
ทิวทัศน์อันงดงามในสี่ฤดูของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ภาพถ่ายทางอากาศ ทิวทัศน์ในฤดูหนาวของภูเขาฟ่านจิ้งในอำเภอเจียงโข่ว เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน (เอื้อเฟื้อภาพจากศูนยสื่อของอำเภอเจียงโข่ว)